• 1944 Proklamatioun um Grënnungsdag (PDF)
 • 1944 Proklamatioun un d’Vollek (PDF)
 • 1944 Proklamatioun Ausnamezoustand (PDF)
 • 1945 Programm vun der Unio’n (Wé‘ mir d’Hêmecht opbaue wöllen) (PDF)
 • 1945(?) Miliz (Opruff un d’Lëtzebuerger Vollek) (PDF)
 • 1946 Statuten 1946 (PDF)
 • 1947 Croix de l’Ordre de la Résistance 1940-1944 (JPG)
 • 1949 Statutenännerung (PDF)
 • 1976 Statutenännerung (PDF)
 • 1979 Broschür vum 35. Anniversaire (PDF)
 • 1994 Statutenännerung
 • 1994 Broschür vum 50. Anniversaire (PDF)
 • 1998 Statutenännerung