De Kommitee vun der UNIOUN, wéi en ervirgaangen ass aus der uerdentlecher Generalversammlung 2021, setzt sech zesummen aus:
Marc Trossen, Präsident
Fabien Flies, Sekretär

Rhea Heinz-Theis, Caissière

Mil Goerens, Member
Lily Johanns-Kies, Member
Marcel Kemmer, Vizepräsident
Marc Kimmen, Member
Yvonne Müller, Vizepräsidentin
Francis Risch, Member
Lex Roth, Member
Claude Vandivinit, Member